STICHTING FONDS EETSTOORNISSEN

Secretariaat:

Dalweg 58, 3762AL Soest                                                                              email: tdewolf@ziggo.nl

girorekening: 97264 t.n.v. Stichting Fonds Eetstoornissen te Soest

inschrijving Kamer van Koophandel: 41051763