De Stichting Fonds Eetstoornissen (SFE) (voorheen: Stichting Vrienden van de Anorexia Nervosa Stichting) heeft als doel geldelijke ondersteuning te bieden aan de Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa (SABN). Op de website van de SABN treft u nadere informatie aan. Om deze site te bezoeken kunt u HIER klikken. 

Ook worden activiteiten van (rechts)personen ondersteund die (in de ruimste zin des woords) verband houden met:

-         hulpverlening bij eetstoornissen

-         het vergroten van de kennis op het terrein van eetstoornissen

-         preventie van eetstoornissen

-         voorlichting over eetstoornissen

-         bevordering van zelfhulp

-         contacten tussen patienten onderling 

Wanneer u in aanmerking denkt te komen voor een financiele bijdrage van de SFE kunt u contact opnemen met het secretariaat. Schrijft u kort en bondig wat u van plan bent, wat u met uw activiteit hoopt te bereiken en hoeveel geld u daarvoor nodig denkt te hebben. Een en ander ontvangen wij graag vergezeld van een  begroting en dekkingsplan. Bij het secretariaatU kunt ook met vragen betreffende de SFE  terecht. 

De SFE verwerft fondsen uit subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten. De stichting heeft Anbi Status. Dit betekent dat een deel van uw schenking aan de SFE fiscaal aftrekbaar is. Verwijzing naar nadere informatie over de Anbi Status en de fiscale aspecten  treft u aan door HIER te klikken.